https://www.chess.cz/souteze-druzstev-aktualizace/

Z pražských soutěží se bude dohrávat jenom Přeborová skupina

http://prazskysach.cz/jak-dokoncime-soutez-druzstev-dospelych-20192020-2/

Podmínky dohrání (předchozí info)

http://prazskysach.cz/jak-dokoncime-soutez-ppdd-2019-2020/

Aby mohla být soutěž dohrána, musí být splněny následující podmínky:
1. Dohrání musí být v souladu s aktuálně platnými hygienickým podmínkami. Pro jejich posouzení bude
rozhodující, zda ŠS ČR rozhodne ke dni 27.5.2020 o dohrání soutěží 1. a 2. ligy.
2. Pokud nebudou dohrávány ligové soutěže, nebude dohráván ani Přebor Prahy družstev.
3. V případě dohrávání soutěže, je nutné zajistit regulérnost jejího dohrání, tj. soutěž musí dohrát
naprostá většina družstev. Naprostou většinou se rozumí to, že v každé skupině musí být maximálně 2
družstva, která nebudou moci soutěž dohrát. V opačném případě nebude soutěž dohrávána.
4. O tom, zda bude nebo nebude Přebor Prahy družstev 2019/20 dohrán rozhodne STK nejpozději dne
1.6.2020.
5. V případě změn krizových nebo preventivních opatření v průběhu konání dohrávky, které neumožní
uskutečnění celé dohrávky v termínu 8.6. až 26.6. 2020, bude soutěž ukončena.
6. V případě, že soutěž nebude dohrána, nebudou výsledky vyhlášeny (tak jak je stanoveno i ŠSČR pro
případ nedohrání ligových soutěží) a právo účasti v příslušné soutěži řízené PŠS v ročníku 2020/2021 budou
mít v takovémto případě všechna družstva, která se účastnila příslušné soutěže v ročníku 2019/2020. Nikdo
v tom případě nebude uvnitř kraje postupovat ani sestupovat. Pokud budou dohrány ligové soutěže (nebo
pokud by v případě ukončení lig bez vyhlášení výsledků vyvstala potřeba určit náhradníky za družstva, která
by nevyužila své právo účasti v ročníku 2020/2021), bude postup do 2. ligy nabídnut oddílům podle
aktuálního pořadí v přeborové skupině. V nižších soutěžích případné náhradníky ročníku 2020/2021 určí
řídící orgán podle aktuálního pořadí v soutěži ročníku 2019/2020. Protože nebudou dohrány všechna
utkání, nebude uplatňován požadavek Soutěžního řádu „3.5.6 Každý hráč základní sestavy, volný hráč, host
i cizinec uvedený na soupisce po posledního člena základní sestavy družstva včetně musí v průběhu soutěže
odehrát nejméně 2 partie, pokud není pravidly soutěže stanoven vyšší počet povinných partií. Nesplnění
povinnosti odehrát stanovený minimální počet partií se posuzuje jako porušení SŘ a ŘO je povinen vyvodit z
toho důsledky.“, tj. nebude pokutováno neodehrání požadovaných nejméně dvou partií.