Jméno  Příjmení  FIDE  ELO
Petr Zvára 2336 2303
Jiří Bauma 2180 2214
Otto Huřťák 2024 1995
Arnold Krischke 2000 1989
Jiří Salač 1912 1913
Pavel Vaško 1563 1548
Petr Kraus 1291 1355